top of page

夏天最流行的SUP,你學會了嗎?

夏天最流行的SUP,你學會了嗎? 讓寶島野孩子戶外探索帶你入門喔! 浮力衣示範 https://youtu.be/kLJzttQbF9o 上下板注意事項 https://youtu.be/0X1G-X0c_OY 槳的調整與確認 https://youtu.be/067KPKLBoL0 划行基本技巧 https://youtu.be/t0bVQzIyP4k 基礎教學簡介: https://youtu.be/FGDg2XdP0Do 轉彎技巧 https://youtu.be/QQsOcJi-vJI 定軸旋轉 https://youtu.be/UeE3M0yk_g0 水上救援 https://youtube.com/shorts/CdzT64uh2G8?feature=share 更多課程,歡迎點擊了解 https://www.fwa.com.tw/sup

夏天最流行的SUP,你學會了嗎?
bottom of page