top of page

夏天最流行的SUP,你學會了嗎?

已更新:2022年11月11日夏天最流行的SUP,你學會了嗎?

讓寶島野孩子戶外探索帶你入門喔!

浮力衣示範

https://youtu.be/kLJzttQbF9o上下板注意事項

https://youtu.be/0X1G-X0c_OY槳的調整與確認

https://youtu.be/067KPKLBoL0划行基本技巧

https://youtu.be/t0bVQzIyP4k基礎教學簡介:

https://youtu.be/FGDg2XdP0Do轉彎技巧

https://youtu.be/QQsOcJi-vJI定軸旋轉

https://youtu.be/UeE3M0yk_g0水上救援

https://youtube.com/shorts/CdzT64uh2G8?feature=share


更多課程,歡迎點擊了解

https://www.fwa.com.tw/sup
bottom of page